Nieuw kunstwerk

  • nieuwkunstwerk

Door de grote belangstelling voor de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’ wordt er, in samenspraak tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en de Provincie West-Vlaanderen, een nieuw kunstwerk geïnstalleerd. De kunstenaar tekende hiervoor een nieuw ontwerp uit.

Centraal in deze installatie staat opnieuw het grote ei waaruit de beeldjes rollen. Dit keer op een organische manier, bijna als tijdens een geboorte. De sculpturen zijn de kinderen van een gescheurde wereld. Het geheel vormt de wereldkaart, waarbij alle continenten aan elkaar verbonden zijn. De beeldjes zelf vormen de sokkel. Ze ondersteunen elkaar, staan op elkaars schouders, de groten schragen de kleintjes.

Met deze permanente en gelijknamige installatie willen de Provincie en Koen Vanmechelen de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog een definitieve plaats geven in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.