Koen Vanmechelen

  • energy, com, live

Bij het ontwikkelen van het project ComingWorldRememberMe kruisten het basisidee van intendant Jan Moeyaert en het werk van kunstenaar Koen Vanmechelen elkaars pad.

Door kunst, wetenschap en filosofie samen te brengen en de wisselwerking ertussen te bestuderen, reflecteert Koen over ons wereldwijde erfgoed en onderzoekt hij op welke manier wij kiezen te leven en evolueren. Met projecten als ‘The Cosmopolitan Chicken Project’, ‘The Open University of Diversity’ en ‘The Accident’ probeert hij de beladen begrippen ‘identiteit’ en ‘diversiteit’ te herdefiniëren in een wereld die ooit grenzeloos was en het ooit weer zal worden. De betrokkenheid van de gemeenschap maakt steeds deel uit van zijn aanpak. Zijn oeuvre is een ode aan het leven, hij koestert culturele verschillen is ruimdenkend en streeft ernaar anderen te begrijpen. Koen leeft van constructieve confrontatie, verlegt grenzen en is uit op symbiose. Zijn filosofie sluit dan ook perfect aan bij het verhaal dat we met ComingWorldRememberMe willen brengen.