Mensen met een depressie grijpen vaker naar cannabis

Steeds meer treedt cannabis op de voorgrond als het gaat om het verbeteren van de levenskwaliteit. Intussen nemen duizenden mensen hun toevlucht in dit natuurlijke product om af te komen van allerlei kwalen en ongemakken. Tijdens een studie, die gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift ‘Addiction’, onderzochten wetenschappers maar liefst 700.000 vrijwilligers naar hun medicatie gebruik en levensstijl. Men merkte op dat vooral het cannabis gebruik enorm gestegen was in twee jaar tijd. Dit is niet enkel het gevolg van het legaliseren van cannabis in verschillende staten maar ook het besef dat chemische medicatie vaak niet zo veilig is. Opvallend in deze studie is dat mensen die worstelen met een depressie het meest vertegenwoordigd zijn. Negentien procent van de deelnemers die de diagnose klinische depressie kregen zochten hun heil in cannabis terwijl slechts tien procent deze diagnose niet kreeg. Hoewel de studie niet aangaf waarom men de voorkeur gaf aan cannabis, en niet aan reguliere antidepressiva, kunnen we aannemen dat de rustgevende werking de doorslag gaf.

Mensen met een depressie grijpen vaker naar cannabis
© Pixabay.com

Psychose gevoeligheid
Hoewel het reeds vaak bewezen is dat cannabis niet zo gevaarlijk is als bijvoorbeeld alcohol, betekent dit niet dat het onschadelijk is bij vooral jonge mensen maar dat is antidepressiva ook niet. Zoals bij elk psychoactief product is het raadzaam om er op een gezonde manier mee om te gaan. Verschillende wetenschappers hebben aangetoond dat het gebruik van cannabis kan leiden tot psychose, terwijl andere onderzoekers het bewijs vonden dat CBD het effect van deze psychoactieve stoffen beperkt en beschadigde hersencellen weer herstelt. Feit is dat wie aanleg heeft voor psychose, getriggerd kan worden door het gebruik van THC maar dat, om dit te vermijden, 40.000 mensen moeten stoppen met cannabisgebruik om één persoon te redden van een psychotische ervaring.

Het belang in verhouding van THC en CBD
Intussen is het al lang duidelijk dat cannabis een rustgevend en spierontspannend effect geeft. Dit betekent dat stress, de grootste veroorzaker van een depressie, vermindert bij het gebruik van deze helende plant. Het komt er vooral op neer om het juiste soort cannabis te gebruiken bij depressies. Een Sativa soort met een laag THC gehalte en een hoog percentage aan CBD zijn in dit geval de beste keuze. Is het THC gehalte te hoog en de CBD te laag kan dit nervositeit teweeg brengen, wat niet bevorderend is bij het ondersteunen van een depressie.

Depressie
© Pixabay.com

Terpenen als therapie
Indien je de juiste cannabis soort wil vinden is het raadzaam om te weten welke terpenen aanwezig zijn in de plant. Zij zijn voor een groot deel mee verantwoordelijk voor de therapeutische werking. Limoneen en Beta-carophyleen zijn twee terpenen die goed bij het aanpakken van een depressie. Beta-carophyleen zit o.a. in zwarte peper en hop en heeft een stimulerend effect. Limoneen is vooral terug te vinden in citrusvruchten en cannabis soorten die dominante Sativa kenmerken hebben. Deze staan gekend om hun opwekkende eigenschappen en antidepressiva werking.
Mycreen en Linalool daarentegen, die ook in de lavendelplant aanwezig zijn, staan bekend om angsten te verminderen en deze vind je terug bij cannabis soorten die voornamelijk Indica eigenschappen bezitten.

Zelfmedicatie
Wanneer een depressie je te pakken heeft en je besluit om cannabis te gebruiken doe je dit best in samenspraak met de behandelend geneesheer of laat je je goed informeren bij een betrouwbare CBD shop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *