Wanneer zal onze mobiliteit duurzaam zijn?

De automobielsector ondergaat een revolutie. Fabrikanten brengen elektrische modellen uit, overheden en privéfirma’s installeren laadpalen, en steden bannen vervuilende diesels. Is de duurzame revolutie bijna compleet?

Wanneer zal onze mobiliteit duurzaam zijn
© Pixabay.com

Wat zijn de problemen?

Er zijn er meerdere. En dat is de uitdaging. Het heetste hangijzer is CO2: Verbranding van fossiele brandstoffen verhoogt het CO2-gehalte in de atmosfeer, en dat leidt uiteindelijk tot global warming. Maar er is eveneens geluidshinder en fijn stof.

Heb je ooit een kampvuur gemaakt, een open haard aangestoken, of naast de barbecue gestaan?

Dan weet je dat verbranding gepaard gaat met geur en stof. Traditionele verbrandingsmotoren stoten fijn stof uit. Dit leidt tot onder andere roetafzettingen op gebouwen. Vroeger zagen gebouwen langs grote hoofdassen zwart van het roet. Dat is ondertussen veel minder door strenge normen voor filtratie. Maar het fijn stof probleem is niet opgelost. Een dieselmotor stoot PM2.5 deeltjes uit. Dat zijn stofdeeltjes die we gemakkelijk inademen. Ze blijven in onze longen hangen, en op termijn kunnen ze kanker veroorzaken.

De tweede uitdaging is stikstof. Bij verbranding ontstaan verbindingen van stikstof: de stikstofoxiden. Op dezelfde manier als stofdeeltjes, dringen deze onze luchtwegen in. Ze zijn schadelijk voor luchtwegen en longen, en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten.

Zowel benzine- als dieselmotoren hebben dit probleem. Maar steden bannen vooral diesels omdat de uitstoot veel groter is, vergeleken met benzine voertuigen. Volledig elektrische modellen hebben geen uitstoot, en lossen dit probleem op.

Een verbrandingsmotor veroorzaakt geluidshinder

Traditionele verbrandingsmotoren zoals diesel, benzine of LPG veroorzaken geluidsproblemen. Met name wanneer de motor bij het optrekken hoge toerentallen bereikt. Wanneer een bus of sportmotor net naast je vertrekt, is het moeilijk een andere persoon te verstaan.
Ook hier zijn elektrische voertuigen de oplossing: elektrische motoren maken zo goed als geen geluid.

Wanneer zal onze mobiliteit duurzaam zij
© Pixabay.com

Elektriciteit is dus de oplossing?

Ja. En nee. Autofabrikanten schakelen langzaam over op elektrische aandrijving, we laden onze fiets op met elektriciteit, en de trein wordt als duurzaam gezien omdat ze (meestal) op elektriciteit rijdt.
Maar elektriciteit moet geproduceerd worden. In 2018 kwam 35% van de Belgische elektriciteitsproductie uit verbranding van fossiele brandstoffen. 40% was kernenergie, en de resterende 25% was hernieuwbare energie. Elke verbranding van fossiele brandstoffen, zowel in een auto, als in een energiecentrale, veroorzaakt CO2 uitstoot. 35% Van onze elektriciteit draagt dus bij tot CO2 uitstoot. De uitdaging van de overheid en energiebedrijven, is om die 35% tot 0% te reduceren. Pas dan is onze mobiliteit CO2 vrij.
Bedrijven en overheden investeren volop in nieuwe technologie om dit mogelijk te maken. Men bouwt nieuwe hoogspanningslijnen over de grenzen heen, zodat solar farms in Spanje, en wind farms in de oceaan ons kunnen bevoorraden.

Zijn er nog andere uitdagingen?

Een volledig opgeladen elektrische auto kan nog steeds geen 1 000 kilometer rijden. Vooral voor lange verplaatsingen, of voor professioneel transport, blijft dit een uitdaging. Daar komt bij dat je niet op vijf minuten weer opgeladen bent, zoals bij een traditionele tankbeurt.
Aan beide problemen wordt gewerkt, en zullen uiteindelijk oplossingen voorhanden zijn.

Duurzaam vliegverkeer

Batterijen zijn over het algemeen loodzwaar, en nemen veel plaats in. Dit zijn twee karakteristieken die elektrisch vliegen in de weg zitten. Er zijn experimenten gaande met elektrisch aangedreven vliegtuigen en drones voor de korte afstand. Een vlucht Brussel-Bangkok met een elektrisch vliegtuig zit er op de korte termijn niet in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *